Tetra Pak TBA-8 1000 Slim կաթի լցոնման գիծ

Tetra Pak TBA-8 1000 Slim կաթի լցոնման գիծ

Ստերիլիզացված կաթի լցոնման գիծ Tetra Pak TBA-8 1000 Slim:  Նախատեսված է ստերիլիզացված լցոնման համար  կաթնամթերք, ինչպիսիք են.   մանկական կաթ, կաթ, սերուցք, թթու կաթնամթերք, անուշաբույր կաթ, խտացրած կաթ:

 

Գծի կազմը.
1. Կաթ լցնող մեքենա TBA8 - 1000 Slim Tetra Brik Փաթեթավորման համակարգեր թիվ 13934 11714
2. Tetra Cap Applicator 75 No. 00000 00000 -.  Բացման տեսակը ReCap3
3. Tetra Cardboard Packer 70 No. 19611 12507 -  տեսակը `բաց ծալքավոր տուփ
4. Տրանսպորտային համակարգ Tetra Easy Ride Conveyors: 35 մ

 

 

մեկը

Փաթեթավորման կատարում  տողերը

6000 տուփ / ժամ

2

Փաթեթավորման տեսակը

Tetra Brik Aseptic 1000 Slim 

3

Verածկույթի բացման տեսակը

ReCap3</